วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 8.


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 8/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 8/2 (พากย์ไทย)
ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 8/3 (พากย์ไทย)ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 7.


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 7/1 (พากย์ไทย)
ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 7/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 7/3 (พากย์ไทย)
[Article] History's Crown Prince Yeoning in 'Dong Yi' / องค์ชายยอนอิง รัชทายาทลำดับที่ 2 ในละครเรื่อง " ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์"


องค์ชายยอนอิง รัชทายาทลำดับที่ 2 ในละครเรื่อง " ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์"
Roytavan : Writer
Original : http://twssg.blogspot.com/


องค์ชายยอนอิง เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าซุกจง กับ พระสนมซุกบิน แห่งตระกูลชอย(Choi) ประสูติเมื่อค.ศ. 1699 เป็น ได้รับพระราชทานนามเมื่อครั้งประสูติว่า "กึม (금)หรือ ยีกึม" ซึ่งแปลว่า "ทองคำ หรือ แสงสว่างดั่งทองคำ" องค์ชายยอนอิง (연잉군/延礽君) ทรงเป็นองค์ชายที่ขุนนางฝ่านตะวันตกให้การสนับสนุน ทรงมีพระเชษฐาต่างพระราชมารดา คือ "องค์ชายยูน หรือ ยียูน" ซึ่งเป็นพระโอรสของพระสนมฮีบินแห่งตระกูลจาง

เมื่อปลายรัชสมัยพระเจ้าซุกจงขุนนางแตกเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายตะวันตก (노론/โนรน) สนับสนุนองค์ชายยอนอิง ขณะที่ ฝ่ายใต้ (소론/โซรน) สนับสนุนองค์ชายรัชทายาทซึ่งก็คือ องค์ชายยูน ความขัดแย้งดังกล่าวนี้รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งทำให้พระเจ้าซุกจงแต่งตั้งองค์ชายยอนอิงขึ้นเป็นองค์รัชทายาทขึ้นอีกองค์ นับเป็นครั้งแรกของราชวงศ์โชชอนที่มีองค์รัชทายาทถึง 2 พระองค์ในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของขุนนางชั้นสูงในราชสำนัก และเมื่อค.ศ. 1720 พระเจ้าซุกจงสวรรคต "องค์ชายยียูน" รัชทายาท ลำดับที่ 1 ขึ้นครองราชย์เป็น "พระเจ้าคยองจง" กษัตริย์องค์ที่ 20 แห่งราชวงศ์โชชอน

แต่ทว่าพระเจ้าคยองจงทรงมีพระพลานามัยที่ไม่สู้จะดีนัก ทรงพระประชวรตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทำให้ทรงว่าราชการไม่ได้ดังนั้นอำนาจจึงตกแก่ขุนนางฝ่ายโซนน ที่สำคัญพระเจ้าคยองจงทรงไม่มีพระโอรสไว้สืบทอดราชบัลลังก์ ขุนนางฝ่ายโนนนจึงยื่นฎีกาถวายขอให้แต่งตั้งองค์ชายยอนอิงเป็น พระอนุชาซึ่งเป็นองค์รัชทายาท ลำดับที่ 2 ขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในปี ค.ศ. 1721

เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ขุนนางฝ่าย "โซนน" กล่าวหาขุนนางฝ่าย "โนนน" ว่ากำลังพยายามจะผลักดันให้องค์ชายยอนอิงขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนพระเจ้าคยองจง จึงได้มีการออกกฏมณเฑียรบาลกวาดล้างขุนนางฝ่ายโนนนในเมื่อ ค.ศ. 1722 ซึ่งเรียกว่า "การลงทัณฑ์ปีชินอิม หรือ ชินอิมอกซา (신임옥사)" ทำให้ขุนนางฝ่ายโนนนถูกประหารชีวิตและเนรเทศ รวมถึงพระสนมโซฮุน แหงตระกูลลี ซึ่งเป็นพระสนมขององค์ชายยอนอิง (ภายหลังได้รับการสถาปนาให้เป็น พระสนมจองบิน ตระกูลลี (정빈 이씨) และเป็นมารดาของ "องค์ชายคยองอี (경의군) ภายหลังได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น องค์ชายรัชทายาทฮโยจัง) ก็ถูกสำเร็จโทษไปในคราวนี้ด้วย

องค์ชายยอนอิง รัชทายาทลำดับที่ 2 ได้สำเร็จราชการแทนพระเจ้าคยองจง จนพระเจ้าคยองจงสวรรต ในปี ค.ศ. 1724 พระองค์จึงได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็น "พระเจ้ายองโจ" กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชชอน และได้แต่งตั้ง "องค์ชายคยองอี" พระโอรสเป็นองค์ชายรัชทายาทในปีเดียวกัน
[Article] History's Crown Prince Yeoning in 'Dong Yi'
Cr. - http://en.wikipedia.org/


Prince Yeoning (연잉군 1694–1776), to become Yeongjo of Joseon, only known son of Royal Noble Consort Suk of the Haegu Choi clan. His given name was 'Yi Geum', Prince Yeoning was the second son of Sukjong by Lady Suk-bin of the Choi clan , succeeded his older brother Gyeongjong.

King Yeongjo was a deeply Confucian monarch, and is said to have had a greater knowledge of the classics than his officials. During the reign of Yeongjo and his grandson Jeongjo, Confucianization was at its height, as was economic recovery from the wars of the late sixteenth and early seventeenth centuries.

The king is also famous for having treasured Park Mun-su, who was appointed as Amhaeng-eosa (암행어사) or a secret governmental inspector. Park, who had earned great merit in putting down Yi In-ja's rebellion, went around the nation arresting corrupt local officers in the name of the king.
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 6.


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 6/1 (พากย์ไทย)
ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 6/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 6/3 (พากย์ไทย)
ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 6/4 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 6/5 (พากย์ไทย)
ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 6/6 (พากย์ไทย)[Photo] ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / 'Dong Yi' Behind The Scene from IMBC.ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 5.


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 5/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 5/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 5/3 (พากย์ไทย)
ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 5/4 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 5/5 (พากย์ไทย)
ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 5/6 (พากย์ไทย)วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

[Photo Capture & Article] King Suk-jong, Queen In-hyeon, Jang Hee-bin, Choi Sook-bin from 'Dong Yi (동이 / 同伊)'.


'Dong Yi (동이 / 同伊)' is the old name of Choi Suk-bin : The Royal Noble Consort Sook of the Choi clan.
Roytavan : Writer
Original : http://twssg.blogspot.com/

'Dong Yi (동이 / 同伊)' is the old name of Royal Noble Consort Sook of the Choi clan or Choi Sook-bin. She is a concubine of King Suk-jong and King Yeong-jo of Joseon.

'Dong Yi' was a water maid in the palace, under Queen Inhyeon. One night, she was praying in her chamber for Inhyeon's wellness when Sukjong, who was crossing outside after a trip outside of the palace, heard her and, moved by her kindness (Sukjong was having his regrets at that time), made her his concubine. She became suk-bin after the birth of a son in 1694. Besides this son, she had 2 other sons (both disputed).

She was given the posthumous title "Lady Hwagyeong, Royal Noble Consort Sook of the Choi clan" (화경숙빈최씨 / 和瓊淑嬪崔氏).

'Dong Yi' MBC Drama : Set during the reign of King Suk-jong in the Joseon dynasty, the story focuses on Dong Yi, a water maid who gains the trust of Queen In-hyeon and later the favour of the king when he is moved by her prayers for the health of the Queen during the court disputes caused by Jang Hee-bin. Dong-yi becomes a concubine with the rank of sook-bin and bears a son who will later become the 21st king of Joseon, Yeong-jo.

The Leader cast in 'Dong Yi' : Ji Jin-hee as King Suk-jong, Park Ha-sun as Queen In-hyeon, Lee So-yeon as Jang Hee-bin / Jang Ok-jung, Han Hyo-joo as Choi Dong-yi, later Choi Sook-bin.

The photo below this article capture from "Dong Yi" Episode 30.
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 4.


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 4/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 4/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 4/3 (พากย์ไทย)
ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 4/4 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 4/5 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 4/6 (พากย์ไทย)ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 3.


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 3/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 3/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 3/3 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 3/4 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 3/5 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 3/6 (พากย์ไทย)[Article] History's Queen Inhyeon in "Dong Yi" / พระราชินีอินฮยอนในพระเจ้าซุกจง ในละครเรื่อง " ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์"พระราชินีอินฮยอนในพระเจ้าซุกจง ในละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์"
Original : http://twssg.blogspot.com/

พระราชินีอินฮยอน เป็นพระราฃินีองค์ที่ 2 ในพระเจ้าซุกจง พระองค์ดำรงตำแหน่งต่อจากพระราชินีอินคยอง จากตระกูลคิม พระราชินีอินฮยอน มเหสีของพระเจ้าซุกจง ทรงไม่มีพระโอรสให้พระเจ้าซุกจง แต่พระสนมซุกกี ตระกูลจาง ประสูติพระโอรสในพ.ศ. 2231 พระเจ้าซุกจงจึงทรงจะแต่งตั้งพระโอรสองค์นี้เป็นรัชทายาท และแต่งตั้งพระสนมซุกกีเป็นพระสนมฮีบิน แต่ปัญหาก็เกิด เพราะพี่ชายของสนมฮีบิน คือ จางฮีแจ เป็นขุนนางฝ่ายใต้ หากพระโอรสองค์นี้ได้เป็นรัชทายาทสนมจางและฝ่ายใต้ย่อมมีอำนาจเพิ่มขึ้น แน่นอนวาฝ่ายโนนน (ฝ่ายตะวันตก) ไม่ยอม ซงชียอล จึงยื่นฎีกาถวายพระเจ้าซุกจง ให้ยับยั้งการแต่งตั้งรัชทายาท ควรจะรอให้พระมเหสีอินฮยอนประสูติพระโอรสที่มีสิทธิชอบธรรมเสียก่อน แต่จะแต่งตั้งพระโอรสที่เกิดจากสนมเป็นรัชทายาท พระเจ้าซุกจงทรงพระพิโรธมาก จับขุนนางฝ่ายโนนนมาสอบสวนและประหารชีวิต รวมทั้งซงชียอล และปลดมเหสีอินฮยอน ตั้งสนมจางเป็นมเหสี เรียกเหตุการณ์นี้ว่า การสลับขั้วทางการเมืองปีคีซา

แน่นอนว่าฝ่ายใต้คราวนี้มีอำนาจ แต่ไม่นานพระเจ้าซุกจงก็ทรงเปลี่ยนพระทัย อาจเป็นพระทรงรู้สึกผิดต่อมเหสีอินฮยอน จึงปลดมเหสีจางลงเป็นพระสนมฮุยบินและตั้งมเหสีอินฮยอนกลับขึ้นเป็นมเหสี ฝ่ายโนนนกลับมามีอำนาจ เรียกว่า การสลับขั้วทางการเมืองปีคัปซอล ในพ.ศ. 2244 มเหสีอินฮยอนสิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคที่แปลกประหลาด ในปีนั้นพระเจ้าซุกจงเสด็จไปตำหนักของสนมจังฮีบิน ก็พบสนมจังอยู่กับพี่ชาย คือ จังฮีแจ และมีมูดัง (นางร่างทรง) กำลังทำพิธีสาปแช่ง พระเจ้าซุกจงทรงพิโรธมาก สั่งประหารสนมจังฮีบิน จังฮีแจ รวมทั้งขุนนางฝ่ายใต้มากมาย นับแต่นั้นมา พระเจ้าซุกจงทรงออกพระราชบัญญัติ ห้ามแต่งตั้งสนมขึ้นเป็นมเหสีอีก[Article] History's Queen Inhyeon in "Dong Yi"

Queen Inhyeon of King Sukjong of Joseon :
Queen Inhyeon (1667–1701), Daughter of Min Yoo-jung and Lady Song, she became Sukjong's second Queen by marriage in 1681. She is perhaps one of the best known Queens of the Joseon dynasty. Her life was portrayed in many Korean historical dramas. When Jang (given name: Ok-jeong) so-ui produced a son in 1688, it created a bloody dispute called Gisa Sahwa. During this time, Sukjong wanted to give this eldest son the title of Crown Prince and wanted to promote Lady Jang from So-ui to Hee-bin. This action was opposed by the Noron faction (headed by Song Si-yeol, with Min Yoo-jung (Inhyeon's father) as member), and this was supported by the Soron faction (of which Jang Hee-jae ((then) Jang so-ui's older brother) was a member). Sukjong became angry at the opposition, and many were killed including Song Si-yeol. Many, including Inhyeon and her family, were forced into exile. Jang so-ui became Jang Hee-bin, and then became the Queen, with the title of Grand Concubine Oksan (Oksan Taebin).

Later in 1694, Sukjong, feeling remorse at his temperamental actions, gave in to a movement for Inhyeon's reinstatement, which was led by the Soron (this event was called the Gapsul Hwanguk) She was brought back to the palace and reinstated as Queen, with Lady Jang being demoted to Hee-bin. In 1701, age 35, she became ill and died of an unknown disease. It has been said that Jang Hee-bin brought a Shamanist priestess into the palace and prayed for the Queen's death. When this was discovered by Sukjong, she was executed for her actions (by poison). One of the Queen's lady's maids wrote a book called Inhyeon Wanghu Jeon (Queen Inhyeon's Story) which still exists today. She is buried in Myeong-reung in Kyeonggi Province, and Sukjong was later buried near her in the same area. She has no issue to Sukjong.

She is given the posthumous title "Queen Inhyeon, Hyogyeong Sukseong Jangsun Wonhwa Uiyeol Jeongmok" (효경숙성장순원화의열정목인현왕후 孝敬淑聖莊純元化懿烈貞穆仁顯王后).บทความที่เกี่ยวข้อง :
[Article] King Sukjong of Joseon "Dong Yi" / กษัตริย์ซุกจง แห่งราชวงศ์โชซอน ในละครเกาหลีเรื่องใหม่ "ดงอี"
[Article] History's Queen Inhyeon in "Dong Yi" / พระราชินีอินฮยอนในพระเจ้าซุกจง ในละครเรื่อง "ดงอี"
[Article] History's Jang Hee Bin in "Dong Yi" / พระสนมฮี จากตระกูลจัง ในละครเรื่อง "ดงอี"


วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

[Poster Download] Dong Yi ( 동이 / 同伊 ) / ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์


[Article] History's Jang Hee Bin in "Dong Yi" / พระสนมฮี จากตระกูลจัง ในละครเรื่อง " ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์"


[Article] History's Jang Hee Bin in "Dong Yi"
Roytavan : writer
Original : http://twssg.blogspot.com/

History's Royal Noble Consort Hee of the Jang clan.

Hee-bin Jang Ok-jeong (1659–1701),She is only known to be a first cousin once removed of a tradesman Jang Hyeon and no records of who her father was. However, there are rumors that her father was Jo Sa-seok (Queen Jangryeol's brother), because Ok-jeong's mother (Lady Yoon) was his well known mistress.

Ok-jeong became Queen Jangryeol (Injo's second queen)'s lady's maid at recommendation of Prince Dongpyeong (Sukjong's cousin). Then in 1686, Sukjong discovered her after a visit with his step-great-grandmother (Queen Jangryeol, now the Dowager Queen Jaeoui) and made her his concubine and gave her the title of suk-won[9]. In 1688, she was promoted to so-ui, and in 1689 she gave birth to a son, and became hui-bin. When Inhyeon was forced into exile in May 1688, she became the Queen, backed by the Soron faction, and her son was entitled the Crown Prince, giving place to the Gisa Hwanguk.

Later in 1694, with the reinstatement of Inhyeon, Grand Concubine Oksan (see above) was demoted back to hui-bin. In 1701, Inhyeon died of an unknown disease, and Jang hui-bin was discovered by Sukjong in her chambers with her brother Jang Hui-jae and a Shamanist priestess praying for Inhyeon's death and her reinstatement. Jang hee-bin, her brother, and anyone involved was arrested and sentenced to death by poisoning. She was 43, and had two children: the future Gyeongjong and Princess Seongsu.

After this, Sukjong made a law prohibiting concubines from being allowed to become Queens in the future. Jang hui-bin left many folk stories behind including her greed over power, and a story involving right before her death with her son then the Crown Prince (future Gyeongjong)[10].

Nevertheless, since she was the mother of the Crown Prince, she was given the posthumous title "Oksan, Great Concubine of the Palace; Prefectural Great Concubine of the Jang clan" (대빈궁옥산부대빈장씨 大嬪宮玉山府大嬪張氏).พระสนมฮี จากตระกูลจัง

พระสนมฮี จากตระกูลจัง (Royal Noble Consort Hee of the Jang clan, 희빈 장씨) ทรงเป็นพระสนมเอกในพระเจ้าซุกจงแห่งโชซอน แต่เดิมนั้นนางเป็นนางกำนัล ของพระมเหสีเมียงซองพระมเหสีในพระเจ้าฮยอนจงแห่งโชซอน เมื่อพระเจ้าซุกจงเสด็จไปเยี่ยมพระอัยยิกาของพระองค์ ก็ทรงพบนางที่ตำหนักของพระอัยยายิกาเมียงซอง ทรงรับนางมาอยู่ในวังและแต่งตั้งให้เป็นพระสนมจังซุกกี พระสนมขั้นที่สี่ หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งไม่นาน ก็ทรงมีประสูติกาลเป็นพระโอรสจึงได้เลื่อนพระยศเป็นพระสนมจังฮีบิน พระสนมขั้นที่่หนึ่ง และต่อมาเมื่อพระมเหสีอินฮยอนถูกปลดออกจากต่ำแหน่ง พระนางก็ได้เลื่อนขั้นเป็นพระมเหสี และแต่งตั้งพระโอรสของนาง ขึ้นเป็นองค์รัชทายาท (วังเซจา) พระเจ้าคยองจงแห่งโชซอน

แต่ในภายหลังพระเจ้าซุกจง ทรงคืนพระยศกลับให้พระมเหสีอินฮยอน และแต่งตั้งวังเซจาพระเจ้าคยองจงแห่งโชซอน พระโอรสของพระสนมจังฮีบินเป็นพระโอรสบุญธรรมในพระมเหสีอินฮยอน และลดตำ่แหน่งของพระนางเป็นพระสนมเอกตามเดิม ภายหลังจากการแต่งพระโอรสของนาง ให้เป็นพระโอรสบุญธรรมของพระมเหสีอินฮยอน พระเจ้าซุกจง ทรงมีพระดำริให้องค์รัชทายาท วังเซจาพระเจ้าคยองจงแห่งโชซอน เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับหลานสาวของพระมเหสีอินฮยอน (พระมเหสีทันอึย) ทำให้ฝ่ายโนรนมีอำนาจมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำให้ขุนนางฝ่ายโซรนของพระสนมจังฮีบินอำนาจเสื่อมถอยลง และยังทำให้เกิดความบาดหมาง ระหว่างพระมเหสีอินฮยอนและพระสนมจังฮีบิน โดยเหตุผลที่ว่าพระสนมจังฮีบินไม่สามารถดูแลพระโอรสของพระนางเอง และพระโอรสของพระนางเองเรียกพระนางว่าพระสนมฮีบิน ไม่สามารถเรียกพระนางว่าแม่ได้

พระนางจึงวางแผนให้พระเชษฐาของพระนาง ว่าจ้างร่างทรงมาทำคุณไสยในวัง เพื่อให้พระมเหสีอินฮยอนประชวรและสิ้นพระชนม์
เมื่อภายหลังจากที่พระมเหสีอินฮยอนสิ้นพระชนม์แล้ว พระเจ้าซุกจงเสร็จไปที่ตำหนักของพระนาง ทรงพบเห็นนางร่างทรง ที่ทำพิธีเก็บสิ่งของที่ใช้ทำคุณไสยอยู่ในตำหนักของพระนาง จึงมีรับสั่งให้มหาดเล็กตรวจค้นตำหนัก และพบหุ่นฟางที่มีการเขียนดวงพระชะตาของพระมเหสีอินฮยอนติดไว้ ภาพวาดของพระมเหสีอินฮยอน คันธนู และมีดที่ใช้ปักไว้กับหุ่นฟาง ซุกซ่อนอยู่ด้านหลังของตำหนักของพระสนมจังฮีบิน จึงมีรับสั่งพระราชทานยาพิษให้กับพระนาง และประหารพระเชษฐาของพระนางด้วย

พระสนมฮี มีพระดอรสและพระธิดา 2 พระองค์ คือ องค์ชายรัชทายาท(วังเซจา)ต่อมาขึ้นเป็น พระเจ้าคยองจงแห่งโชซอน และ องค์หญิงซองซู


บทความที่เกี่ยวข้อง :

[Article] King Sukjong of Joseon "Dong Yi" / กษัตริย์ซุกจง แห่งราชวงศ์โชซอน ในละครเกาหลีเรื่องใหม่ "ดงอี"
[Article] History's Queen Inhyeon in "Dong Yi" / พระราชินีอินฮยอนในพระเจ้าซุกจง ในละครเรื่อง "ดงอี"
[Article] History's Jang Hee Bin in "Dong Yi" / พระสนมฮี จากตระกูลจัง ในละครเรื่อง "ดงอี"