วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 60 (จบ)


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 60/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 60/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 60/3 (พากย์ไทย)วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 59


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 59/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 59/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 59/3 (พากย์ไทย)วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 58สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 58/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 58/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 58/3 (พากย์ไทย)วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 57สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 57/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 57/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 57/3 (พากย์ไทย)วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 56สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 56/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 56/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 56/3 (พากย์ไทย)วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 55


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 55/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 55/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 55/3 (พากย์ไทย)วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 54สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 54/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 54/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 54/3 (พากย์ไทย)วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 53


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 53/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 53/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 53/3 (พากย์ไทย)วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 52


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 52/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 52/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 52/3 (พากย์ไทย)ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 51


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 51/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 51/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 51/3 (พากย์ไทย)วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 50


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 50/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 50/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 50/3 (พากย์ไทย)วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 49


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 49/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 49/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 49/3 (พากย์ไทย)วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 48


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 48/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 48/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 48/3 (พากย์ไทย)วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 47


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 47/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 47/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 47/3 (พากย์ไทย)วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 46สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 46/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 46/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 46/3 (พากย์ไทย)วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 45สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 45/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 45/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 45/3 (พากย์ไทย)วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 44สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 44/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 44/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 44/3 (พากย์ไทย)วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 43


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 43/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 43/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 43/3 (พากย์ไทย)วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 42


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 42/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 42/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 42/3 (พากย์ไทย)วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 41


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 41/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 41/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 41/3 (พากย์ไทย)วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 40


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 40/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 40/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 40/3 (พากย์ไทย)วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

[Article] 'Chuseok' Thanksgiving Day in Korea./ 'เทศกาลชูซ็อก' หรือ 'เทศกาลขอบคุณเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวในคืนวันเพ็ญ' ของชาวเกาหลี


[Article] 'Chuseok' Thanksgiving Day in Korea. / 'เทศกาลชูซ็อก' หรือ 'เทศกาลขอบคุณเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวในคืนวันเพ็ญ'ของชาวเกาหล
Original : http://twssg.blogspot.com/

The 15th of the 8th Month of lunar calendar is when the entire Korean population head for their hometowns to celebrate Chuseok (추석) or Full Moon Harvest. For this year (2010), Chuseok will be on Sep. 22nd . It will be a long holiday in Korea.

ทุกวันที่ 15 เดือน 8 ตามปีปฏิทินของเกาหลี ชาวเกาหลีทุกคนจะมุ่งหน้ากลับบ้านเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล Chuseok หรือเทศกาลเก็บเกี่ยวในคืนวันเพ็ญ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 ก.ย. แต่การเฉลิมฉลองจะทำกัน 3 วันคือ วันที่ 21-23 ถือเป็นวันหยุดยาวของชาวเกาหลี บางบริษัทห้างร้านจะปิดทำการตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้ถึงสุดสัปดาห์หน้ากันเลยทีเดียว

Chuseok is one of the two biggest holidays in Korea. It is considered the Korean equivalent of Thanksgiving, and a time to honor ancestors with newly harvested grains and fruits.

Chuseok เป็นหนึ่งใน 2 วันหยุดสำคัญของเกาหลี เทียบเท่าได้กับวันขอบคุณพระเจ้าของชาวตะวันตก เป็นเวลาที่จะได้แสดงความเคารพต่อบรรพชน ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เก็บเกี่ยวมาใหม่ๆ

People from all parts of the country visit their hometowns. They hold ancestral memorial services with traditional foods. Chuseok goes by other names such as Chochunil, Chungchujeol, Gabae and Hangawi, all of which means a great day.

ผู้คนจากทุกภาคของประเทศจะมุ่งหน้ากลับบ้าน กลับไปแสดงความคารวะต่อบรรพชนด้วยอาหารตามประเพณี Chuseok มีชื่อเรียกอื่นด้วย อาทิเช่น Chochunil, Chungchujeol, Gabae และ Hangawi ทั้งหมดล้วนแปลว่าวันที่ยิ่งใหญ่

The main drawback to Chuseok is the horrendous traffic. The trip back home can take more than 10 hours by car, but people don't seem to mind the inconvenience. Instead, they look forward to seeing their families and friends. Kids dress up in new hanbok, or traditional Korean dress, that are picked out especially for the occasion.

การมุ่งหน้ากลับบ้านในเทศกาล Chuseok ทำให้การจราจรติดขัด การเดินทางกลับบ้านอาจต้องใช้เวลานานนับ 10 ชั่วโมง แต่ก็ไม่มีใครบ่น พวกเขาเฝ้ารอคอยที่จะได้กลับไปพบกับครอบครัวและเพื่อนฝูง เด็กๆ จะสวมชุดฮันบกหรือชุดประจำชาติเกาหลี ที่ถูกเลือกสรรมาเพื่อโอกาสนี้โดยเฉพาะ
In the old days, Chuseok was also a time when people changed their clothing for autumn. Preparing new clothes for the holidays stems from that tradition.

ในสมัยโบราณ เทศกาล Chuseok ยังเป็นเวลาที่ผู้คนผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับรับฤดูใบไม้ร่วง การเตรียมเสื้อผ้าใหม่ๆ สำหรับเทศกาลวันหยุดนี้ถือเป็นประเพณีนิยม

Chuseok's history dates back about two thousand years old to the time of Silla King Euri, who ruled during the legendary period of the Three Kingdoms. He wanted to help the weaving industry grow so he organized a national weaving contest. The losers had to prepare certain foods for the winners. This was the origin of Chuseok, a holiday which later spread throughout the peninsula.

ประวัติศาสตร์ของ Chuseok ย้อนกลับไปประมาณ 2,000 ปีก่อน ในยุคสมัยของกษัตริย์ชิลลาที่มีพระนามว่า King Euri ทรงปกครองอยู่ในช่วงสมัยของ 3 อาณาจักรใหญ่ (โกคูเรียว แพ๊กเจ และชิลลา) ทรงประสงค์ที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมการทอผ้า จึงทรงดำริให้จัดการแข่งขันทอผ้าขึ้น ผู้แพ้จะต้องจัดเตรียมสำรับอาหารให้กับผู้ชนะ นี่จึงถือเป็นจุดกำเนิดของเทศกาล Chuseok ที่ต่อมากลายเป็นวันหยุดสำคัญของชาติ
Chuseok spans three days according to the lunar calendar. The first event on Chuseok day is the ancestral rite. Offerings prepared days in advance are set on the altar for the ritual.

เทศกาล Chuseok จะฉลองกันทั้งหมด 3 วัน วันแรกของเทศกาลคือการกราบไหว้บรรพบุรุษ โดยมีการเตรียมล่วงหน้า 1 วันสำหรับจัดแท่นบูชา

A family gathering in Korea means hearty eating. Once the ancestral rite is over, the entire family takes part in a grand feast. Unlike the lunar New Year's Day when tteokguk, or rice cake soup, is prepared, Chuseok features newly harvested rice used to brew rice wine and rice cakes. One popular dish eaten during the holidays is the soup toran, or beef broth with the starchy rootstock taro.

เมื่อครอบครัวมาอยู่พร้อมหน้ากันย่อมหมายถึงการกินข้าวมื้อใหญ่ด้วยกัน เมื่อพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษเสร็จสิ้นลง ทั้งครอบครัวจะมาฉลองร่วมกัน จะไม่เหมือนในวันปีใหม่ที่จะมี tteokguk หรือ rice cake soup สำหรับ Chuseok ข้าวที่เก็บเกี่ยวมาใหม่ๆ จะถูกนำมาทำเป็นเหล้าและขนม (rice wine and rice cakes) อาหารที่นิยมกินกันในวันนี้ก็คือ ซุป toran หรือน้ำซุปจากเนื้อวัวใส่รากเผือก

People also prepare holiday foods such as songpyeon, or full moon rice cakes stuffed with sesame, beans, chestnuts, rice flour and newly harvested grains.
ในวันสำคัญนี้จะมีการเตรียมขนมประจำเทศกาลอย่าง songpyeon หรือ full moon rice cakes ที่ยัดไส้ด้วยงา ถั่ว เชสนัต แป้ง และธัญพืชที่เก็บเกี่ยวมาใหม่ๆ

A visit to ancestral graves comes after the big breakfast. The graves are cleared up days before Chuseok, with grass mowed and weeds plucked out. People take great care in maintaining their family graves, as an unkempt grave is seen as violating filial piety.

หลังอาหารเช้ามื้อใหญ่ก็คือการไปไหว้สุสานบรรพชน สุสานจะถูกทำความสะอาดเตรียมไว้ก่อนถึงวันเทศกาล โดยมีการถางหญ้าและวัชพืชออกให้สะอาด คนในครอบครัวจะต้องคอยดูแลสุสานบรรพชนอย่างดี การที่สุสานถูกทิ้งขว้างให้รกร้างถือเป็นลบหลู่บรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วGanggangsullae (강강술래), a circle dance under the bright moon, is one of the most popular forms of Chuseok folk entertainment. Traditionally, village women assembled in a large circle, held hands, and went round and round while chanting a song under the full moon.

สำหรับ ganggangsullae (강강술래) คือการเต้นรำเป็นวงกลมภายใต้แสงจันทร์ คือหนึ่งในความบันเทิงยอดนิยมประจำเทศกาลนี้ ตามประเพณีดั้งเดิม ผู้หญิงในหมู่บ้านจะมายืนล้อมวงกัน จับมือกันไว้ ร้องเพลงและเต้นรำไปรอบๆ ใต้จันทร์เพ็ญ

The dance begins slowly and gradually picks up speed as the song quickens. The lead singer starts the song and the rest of the women answer by chanting "ganggangsullae" or "ganggangsuwollae."

จังหวะการเต้นรำจะเริ่มจากช้าๆ แล้วค่อยเร่งจังหวะเร็วขึ้น จะมีคนร้องนำ และคนที่เหลือจะขานรับด้วยคำว่า "ganggangsullae" หรือ "ganggangsuwollae"
The origin of the dance dates back hundreds of years. The Japanese attacked the Joseon Dynasty (1392-1910), but the Korean soldiers were too few in number to fight the larger Japanese army. Legendary Korean Admiral Yi Sun-shin then suggested that all the ladies in a town get together and make a circle.

ต้นกำเนิดของการเต้นรำนี้ย้อนหลังไปเมื่อหลายร้อยปีก่อน ตอนที่ญี่ปุ่นบุกโจมตีโชซอน (ปี 1392-1910) ทหารเกาหลีมีจำนวนน้อยจนไม่อาจต่อกรกับกองทัพใหญ่ของญี่ปุ่นได้ ยีซุนชิน (ลีซุนชิน) ท่านผู้บัญชาการทัพในขณะนั้นจึงแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนมายืนล้อมวงกัน

Then he asked them to go up to the mountains under the bright full moon and spin around. The Japanese saw the dancing women and thought that there were so many Korean soldiers that they ran away. After the war, Koreans performed the dance every year to commemorate the victory.

แล้วให้พวกเธอขึ้นไปบนเขาและเต้นรำไปรอบๆ ภายใต้แสงจันทร์ส่องสว่าง พวกญี่ปุ่นเห็นผู้หญิงเต้นรำและคิดว่าทหารเกาหลีมีจำนวนมากเหลือเกินจึงถอนทัพกลับไป หลังสงครามครั้งนั้น ชาวเกาหลีจึงจัดการเต้นรำแบบนี้ขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงชัยชนะในครั้งนั้น

And so Koreans gather under the bright moon, a symbol of peace and wealth, to share the rewards of a bumper crop and to wish for a life as fulfilling as the moon.

แล้วการที่มาร่วมกันเต้นรำภายใต้แสงจันทร์เช่นนี้ เท่ากับเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความมั่งคั่ง เพื่อแบ่งปันพืชผลที่งอกงาม และขอให้ชีวิตสดใสอิ่มเอิบดุจดั่งพระจันทร์ในคืนเพ็ญ


ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 39


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 39/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 39/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 39/3 (พากย์ไทย)วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

[Article] Chuseok (추석 ) / เทศกาลชูซ็อก


"เทศกาลชูซ็อก" หรือที่ทราบกันทั่วไปก็คือ วันขอบคุณเทพเจ้าของชาวเกาหลีนั่นเอง เริ่มเมื่อครั้งสมัยกษัตริย์ยูริ ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งอาณาจักรโคคูเรียว... เทศกาลชูซ็อก - Chuseok (추석) ภาษาอังกฤษ มีทั้งเรียกทับศัพท์ว่า Chuseok หากแปลตามพจนานุกรมก็คือ Harvest Moon Day หรือที่ชาวต่างชาติรู้จักกันในนาม Thank Giving Day ของชาวเกาหลีนั่นเอง

Chuseok วันขอบคุณพระเจ้าของชาวเกาหลีทุกวันที่ 15 เดือน 8 ตามปีปฏิทินของเกาหลี (ตรงกับวันไหว้พระจันทร์ของคนจีน) ชาวเกาหลีทุกคนจะมุ่งหน้ากลับบ้านเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล Chuseok หรือเทศกาลเก็บเกี่ยวในคืนวันเพ็ญ

Chuseok เป็นหนึ่งใน 2 วันหยุดสำคัญของเกาหลี เทียบเท่าได้กับวันขอบคุณพระเจ้าของชาวตะวันตก เป็นเวลาที่จะได้แสดงความเคารพต่อบรรพชน ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เก็บเกี่ยวมาใหม่ๆ

ผู้คนจากทุกภาคของประเทศจะมุ่งหน้ากลับบ้าน กลับไปแสดงความคารวะต่อบรรพชนด้วยอาหารตามประเพณี Chuseok มีชื่อเรียกอื่นด้วย อาทิเช่น Chochunil, Chungchujeol, Gabae และ Hangawi ทั้งหมดล้วนแปลว่าวันที่ยิ่งใหญ่

การมุ่งหน้ากลับบ้านในเทศกาล Chuseok ทำให้การจราจรติดขัด การเดินทางกลับบ้านอาจต้องใช้เวลานานนับ 10 ชั่วโมง แต่ก็ไม่มีใครบ่น พวกเขาเฝ้ารอคอยที่จะได้กลับไปพบกับครอบครัวและเพื่อนฝูง เด็กๆ จะสวมชุดฮันบกหรือชุดประจำชาติเกาหลี ที่ถูกเลือกสรรมาเพื่อโอกาสนี้โดยเฉพาะ

ในสมัยโบราณ เทศกาล Chuseok ยังเป็นเวลาที่ผู้คนผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับรับฤดูใบไม้ร่วง การเตรียมเสื้อผ้าใหม่ๆ สำหรับเทศกาลวันหยุดนี้ถือเป็นประเพณีนิยม

ประวัติศาสตร์ของ Chuseok ย้อนกลับไปประมาณ 2,000 ปีก่อน ในยุคสมัยของกษัตริย์ชิลลาที่มีพระนามว่า King Euri ทรงปกครองอยู่ในช่วงสมัยของ 3 อาณาจักรใหญ่ (โกคูเรียว แพ๊กเจ และชิลลา) ทรงประสงค์ที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมการทอผ้า จึงทรงดำริให้จัดการแข่งขันทอผ้าขึ้น ผู้แพ้จะต้องจัดเตรียมสำรับอาหารให้กับผู้ชนะ นี่จึงถือเป็นจุดกำเนิดของเทศกาล Chuseok ที่ต่อมากลายเป็นวันหยุดสำคัญของชาติ

เทศกาล Chuseok จะฉลองกันทั้งหมด 3 วัน วันแรกของเทศกาลคือการกราบไหว้บรรพบุรุษ โดยมีการเตรียมล่วงหน้า 1 วันสำหรับจัดแท่นบูชา

เมื่อครอบครัวมาอยู่พร้อมหน้ากันย่อมหมายถึงการกินข้าวมื้อใหญ่ด้วยกัน เมื่อพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษเสร็จสิ้นลง ทั้งครอบครัวจะมาฉลองร่วมกัน จะไม่เหมือนในวันปีใหม่ที่จะมี Tteokguk หรือ Rice cake soup สำหรับ Chuseok ข้าวที่เก็บเกี่ยวมาใหม่ๆ จะถูกนำมาทำเป็นเหล้าและขนม (Rice wine and Rice cakes) อาหารที่นิยมกินกันในวันนี้ก็คือ ซุป Toran หรือน้ำซุปจากเนื้อวัวใส่รากเผือก

ในวันสำคัญนี้จะมีการเตรียมขนมประจำเทศกาลอย่าง Songpyeon หรือ Full moon rice cakes ที่ยัดไส้ด้วยงา ถั่ว เชสนัต แป้ง และธัญพืชที่เก็บเกี่ยวมาใหม่ๆ

หลังอาหารเช้ามื้อใหญ่ก็คือการไปไหว้สุสานบรรพชน สุสานจะถูกทำความสะอาดเตรียมไว้ก่อนถึงวันเทศกาล โดยมีการถางหญ้าและวัชพืชออกให้สะอาด คนในครอบครัวจะต้องคอยดูแลสุสานบรรพชนอย่างดี การที่สุสานถูกทิ้งขว้างให้รกร้างถือเป็นลบหลู่บรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วสำหรับ Ganggangsullae คือการเต้นรำเป็นวงกลมภายใต้แสงจันทร์ คือหนึ่งในความบันเทิงยอดนิยมประจำเทศกาลนี้ ตามประเพณีดั้งเดิม ผู้หญิงในหมู่บ้านจะมายืนล้อมวงกัน จับมือกันไว้ ร้องเพลงและเต้นรำไปรอบๆ ใต้จันทร์เพ็ญ

จังหวะการเต้นรำจะเริ่มจากช้าๆ แล้วค่อยเร่งจังหวะเร็วขึ้น จะมีคนร้องนำ และคนที่เหลือจะขานรับด้วยคำว่า "Ganggangsullae" หรือ "Ganggangsuwollae"

ต้นกำเนิดของการเต้นรำนี้ย้อนหลังไปเมื่อหลายร้อยปีก่อน ตอนที่ญี่ปุ่นบุกโจมตีโชซอน (ปี 1392-1910) ทหารเกาหลีมีจำนวนน้อยจนไม่อาจต่อกรกับกองทัพใหญ่ของญี่ปุ่นได้ ยี่ซุนชิน ท่านผู้บัญชาการทัพในขณะนั้นจึงแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนมายืนล้อมวงกัน

แล้วให้พวกเธอขึ้นไปบนเขาและเต้นรำไปรอบๆ ภายใต้แสงจันทร์ส่องสว่าง พวกญี่ปุ่นเห็นผู้หญิงเต้นรำและคิดว่าทหารเกาหลีมีจำนวนมากเหลือเกินจึงถอนทัพกลับไป หลังสงครามครั้งนั้น ชาวเกาหลีจึงจัดการเต้นรำแบบนี้ขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงชัยชนะในครั้งนั้น

แล้วการที่มาร่วมกันเต้นรำภายใต้แสงจันทร์เช่นนี้ เท่ากับเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความมั่งคั่ง เพื่อแบ่งปันพืชผลที่งอกงาม และขอให้ชีวิตสดใสอิ่มเอิบดุจดั่งพระจันทร์ในคืนเพ็ญChuseok (추석 )

Chuseok (Korean: 추석), originally known as Hangawi (한가위) (from archaic Korean for "great middle"), is a major harvest festival and a three-day holiday in Korea celebrated on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar. Like many other harvest festivals, it is held around the Autumn Equinox. As a celebration of the good harvest, Koreans visit their ancestral hometowns and share a feast of Korean traditional food.

Origins of Chuseok :


Historically and according to popular belief, Chuseok originates from Gabae started during the reign of the third king of the kingdom of Silla (57 BC - AD 935), when it was a month-long weaving contest between two teams. Come the day of Gabae, the team that had woven more cloth had won and was treated to a feast by the losing team.

Many scholars also believe Chuseok may originate from ancient shamanistic celebrations of the harvest moon. New harvests are offered to local deities and ancestors, which means Chuseok may have originated as a worship ritual. In some areas, if there is no harvest, worship rituals are postponed, or in areas with no annual harvest, Chuseok is not celebrated.

Traditional customs :
In modern South Korea, on Chuseok there is a mass exodus of Koreans returning to their hometowns to pay respects to the spirits of one's ancestors. People perform ancestral worship rituals early in the morning. They often visit the tombs of their immediate ancestors to trim plants and clean the area around the tomb, and offer food, drink, and crops to their ancestors. Harvest crops are attributed to the blessing of ancestors.

One of the major foods prepared and eaten during the Chuseok holiday is songpyeon (송편), a crescent-shaped rice cake which is steamed upon pine needles. Other dishes commonly prepared are japchae, bulgogi and fruits.


Folk games :
A variety of folk games are played on Chuseok to celebrate the coming of Autumn and rich harvest. Village folk dress themselves to look like a cow or a turtle, and go from house to house along with a Nongak band playing music. Other common folk games played on Chuseok are tug of war, ssireum, archery and gama fighting. Folk games also vary from region to region. Ganggangsullae dance which is forming a circle under a moon is performed by women and children in southwestern coastal regions, and cockfight or bullfighting in the southern regions.