วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 36สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 36/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 36/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 36/3 (พากย์ไทย)วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 35สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 35/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 35/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 35/3 (พากย์ไทย)วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 34สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 34/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 34/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 34/3 (พากย์ไทย)วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 33


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 33/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 33/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 33/3 (พากย์ไทย)วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 32


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 32/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 32/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 32/3 (พากย์ไทย)วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 31


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 31/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 31/2 (พากย์ไทย)


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 31/3 (พากย์ไทย)วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 30


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 30/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 30/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 30/3 (พากย์ไทย)วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 29


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 29/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 29/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 29/3 (พากย์ไทย)วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 28


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 28/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 28/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 28/3 (พากย์ไทย)วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 27


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 27/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 27/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 27/3 (พากย์ไทย)วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 26


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 26/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 26/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 26/3 (พากย์ไทย)วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 25


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 25/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 25/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 25/3 (พากย์ไทย)วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 24


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 24/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 24/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 24/3 (พากย์ไทย)วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 23


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 23/1 (พากย์ไทย)
ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 23/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 23/3 (พากย์ไทย)วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 22


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 22/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 22/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 22/3 (พากย์ไทย)วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

[Article] History's Queen Inwon of the Gyeongju Kim clan in "Dong Yi".
[Article] History's Queen Inwon of the Gyeongju Kim clan in "Dong Yi".
Original : http://twssg.blogspot.com/

Queen Inwon (1687–1757), Born in 1687, on the twenty-ninth day of the ninth month in the thirteenth year of the reign of King Sukjong, the future Queen Inwon was the second daughter of Kim Joo-shin (Hangul: 김주신, Hanja: 金柱臣) and Lady Jo of the Imcheon Jo clan (Hangul: 임천 조씨, Hanja: 林川 趙氏),.[4] She was a twenty-seventh-generation descendant of King Gyeongsun of Silla.

She had two brothers, Kim Huyeon (Hangul: 김후연, Hanja: 金後衍) and Kim Guyeon (Hangul: 김구연, Hanja: 金九衍), one older sister who married Mayor Lee Deoklin (Hangul: 시장이덕린, Hanja: 郡守李德隣), and one younger sister who married Yun Myeon-gyo (Hangul: 윤면교, Hanja: 尹勉教). She married King Sukjong in 1702 as his third Queen Consort,[5] following the death of Queen Inhyeon and the execution of Jang hui-bin in 1701. She came down with smallpox in 1711, but survived. Following King Sukjong's death in 1720, she became Queen Dowager (大妃 대비 daebi).

Following the death of her stepson, King Gyeongjong, and the accession of her other (and favorite) stepson, King Yeongjo, in 1724, she became Grand Queen Dowager (大王大妃 대왕대비 daewangdaebi). She died on the twenty-sixth day of the third month in the thirty-third year of the reign of King Yeongjo (1757) at Changdeok Palace, aged 70. She was buried in Gyeonggi Province, near the tombs of King Sukjong and his second Queen Consort, Queen Inhyeon.

She was given the posthumous title "Queen Inwon, Hyesun Jagyeong Heonryeol Gwangseon Hyeonik Kangseong Jeongdeok Suchang Yeongbok Yunghwa Hwijeong Jeongwoon Jeongui Jangmok Inwon Wanghu" (혜순자경헌렬광선현익강성정덕수창영복융화휘정정운정의장목인원왕후 / 惠順慈敬獻烈光宣顯翼康聖貞德壽昌永福隆化徽精正運定懿章穆仁元王后).
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 21


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 21/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 21/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 21/3 (พากย์ไทย)วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 20


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM


ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 20/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 20/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 20/3 (พากย์ไทย)วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 19


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAMทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 19/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 19/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 19/3 (พากย์ไทย)วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

[บทความ]...พระคุณแม่นั้น มากยิ่งกว่าสิ่งใด...


...พระคุณแม่นั้น มากยิ่งกว่าสิ่งใด...


ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ คนไทยได้รับการอบรมให้มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะแม่ผู้ให้กำเนิด เพราะคำว่า แม่ เป็นคำที่ไพเราะ ซาบซึ่ง เมื่อพูดถึงลูกทุกคนมักหวนระลึกถึงพระคุณของแม่ที่มีต่อตนอย่างมากมาย ยากที่จะหาโอกาสตอบแทนพระคุณของท่านให้หมดสิ้นได้...

พระพุทธเจ้า....ทรงยกย่องผู้ที่เป็นพ่อแม่ว่า "เป็นพระพรหม เป็นบูรพาจารย์ และเป็นอาหุเนยยบุคคล เพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยงดู และแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย" พระคุณของแม่ที่เด่นชัด ตามคำสอนในพระพุทธศาสนาท่านพรรณนาไว้ ๔ ประการ

1. แม่เป็นพระพรหมของลูก คือ แม่มีคุณธรรมเหมือนกับพระพรหมอยู่ ๔ ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งเรียกว่า พรหมวิหารธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระพรหม เพราะพระพรหมผู้สถิตอยู่บนชั้นพรหมโลกนั้นท่านมีคุณธรรมต่อสัตว์โลกเหมือนกันหมด แม่ก็เช่นเดียวกัน คือ มีพรหมวิหารธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ต่อลูกทุกคน มีเมตตา ปราถนาให้ลูกทุกคนมีความสุข ความเจริญ มีกรุณา สงสาร ต้องการจะให้ลูกผู้มีความทุกข์พ้นจากความทุกข์ มีมุทิตา แสดงความยินดีด้วยความจริงใจเมื่อลูกของตนได้ดีมีสุข และมีอุเบกขาการวางเฉย ไม่ขวนขวายกังวล ในเมื่อทราบว่าลูกของตนเติบใหญ่ มีงานทำเลี้ยงตัวได้ หรือมีครอบครัวเป็นหลักป็นฐานแล้ว

2. แม่เป็นเทพองค์แรกของลูก เพราะแม่เป็นผู้มีอุปาระก่อนกว่าเทพเหล่าอื่น ... เทพมี ๓ ประเภท คือ อุปปัตติเทพ ได้แก่ พวกที่เกิดเป็นเทดาโดยกำเนิด สมมติเทพ ได้แก่ พระมหากษัตริย์ วิสุทธิเทพ ได้แก่ พระอรหันต์สาวก แม่ พระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นวิสุทะเทพ เพราะท่านไม่คำนึงถึงความผิดที่ลูกกระทำผิดต่อท่าน แม่ให้อภัยเสมอ และหวังความสุข ความเจริญแก่ลูกอย่างเดียว เหมือนวิสุทธิเทพ คือ พระอรหันต์ไม่คำนึงถึงความผิดที่พวกคนพาลประพฤติผิดในท่าน หวังความเจริญแก่พวกเขาอย่างเดียว

3. แม่คือครูคนแรกของลูก สอนให้ลูกรู้สิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ๆ นอนแบเบาะให้รู้จักสัมผัสนิ้วมือของแม่ ให้รู้จักได้ยินเสียงเป็นเบื้องต้น และเมื่อเติบโตขึ้นมายังสอนว่า สิ่งนี้ควรทำ สิ่งนี้ไม่ควรทำ ให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ต่อมาอาจารย์อื่น ๆ จึงสอนหรือให้การศึกษาตามลำดับ

4. แม่เป็นบุคคลที่ลูกควรนำของมาบูชา เพราะท่านเป็นผู้มีอุปการคุณก่อน ต่อลูกทุกคน ...ตามหลักของพระพุทธศาสนานั้น พระอริยบุคคล จัดเป็นบุคคลที่ชาวโลกควรนำของมาบูชาเพราะท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูง สิ่งของที่บูชาหรือให้แก่พระอริยบุคคลจึงมีผลมาก เมื่อแม่มีคุณสมบัติเป็นดังพระอรหันต์อยู่ในบ้านใกล้ตัวเราเช่นนี้ ถ้าลูกต้องการที่จะได้บุญมาก ก็ควรบำรุงท่านให้มีความสุขกายสุขใจ โดยการไปหาท่าน ไปให้กำลังใจท่าน ไปกราบท่านบ้าง ให้สบายใจเถิด


พระคุณของแม่...ที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ปรากฏเป็นที่ชัดเจนแล้วต่อลูกทุกคน เว้นเสียแต่ว่าลูก ๆ บางคนยังคิดน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างที่ตนไม่เข้าใจ และนี่เป็นการยืนยันว่า คำสอนทางพุทธศาสนาได้เน้นถึงพระคุณของแม่ไว้ เมื่อลูกรู้ว่าแม่มีพระคุณมากอย่างนี้ ก็ควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน โดยสามารถทำได้ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ด้วยการช่วยเหลือ เกื้อกูล เลี้ยงดูเป็นอย่างดี และเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่าน อีกทั้งยังชักนำให้แม่ไม่มีศรัทธา ...ให้มีศรัทธาในทาน ศีล ภาวนา หรือ เมื่อท่านมีศรัทธาในทาน ศีล ภาวนา อยู่แล้ว ต้องเพิ่มพูนศรัทธาให้มากขึ้น จะทำให้แม่มีความสุขใจ ภูมิใจในลูกของตน อีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามประจำชาติอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญประการหนึ่งของไทยเรา...


วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

[VOD] "เพลง...แม่แห่งแผ่นดิน"
"เพลงแม่แห่งแผ่นดิน"


ข้าวในนา ปลาในน้ำ คำโบราณ
คือตำนาน ความอุดม สมบูรณ์สิน
ฝากลูกไทย ร่วมหวงแหน รักแผ่นดิน
ถนอมไว้ อย่าให้สิ้น แผ่นดินไทย


ข้าวในนา ปลาในน้ำ คำโบราณ
ข้าวขอบลาน ยังอาจหาญ เลี้ยงแผ่นดิน
ป่าพงไพร แอ่งน้ำใส ใช้อาบกิน
ดุจนิยาม แหล่งทรัพย์สิน แผ่นดินทอง


คือตำนาน ความอุดม สมบูรณ์สิน
แม่แห่งแผ่นดิน ท่านหวงไว้ ให้ไทยผอง
ทั่วคุ้งน้ำเป็นปูเป็นปลา ข้าวในนาเป็นเงินเป็นทอง
สมจิตปอง ครองชีวัน กันสืบไป


ฝากลูกไทย ร่วมหวงแหน รักแผ่นดิน
ตราบชีวิน เทิดทูนแม่ฟ้ายิ่งใหญ่
ป่าดินน้ำ งดงามอยู่คู่แดนไทย
ศิลปาชีพให้ ไทยสุขสร่างทุกข์ร่มเย็น


พระบุญญา มหา ราชินีนาถ
สนองจอมราช สง่า งามพระบำเพ็ญ
เด่นดำรง ร่วมจงรัก ภูมิพิทักษ์ถิ่น
ถนอมไว้ อย่าให้สิ้น แผ่นดินไทยฯ[Article] 'Mali' or 'Jasmine' The symbolic flower of Thailand Mother's Day.


[Article] 'Mali' or 'Jasmine' The symbolic flower of Thailand Mother's Day.
Original : http://twssg.blogspot.com/

Mother's Day is a perfect time to thank your Mother and what better way to express your feelings than to say it with flowers. Delight your mother on her special day with Mother's Day Flower Bouquet and show her how much you love her.

Mother's Day in Thailand is August 12, which is also HM the Queen's birthday, The jasmine flower is symbolic of the day. The meaning of jasmine is 'You are the only one I love the most' or 'You are the magnificent one for me'. Jasmine is the little white-leaf flower with good smell. There are many kinds of jasmine classified by geography. In Thailand, the most famous jasmine is Arabian Jasmine or Mali-La in Thai.

Moreover, in Thailand, Jasmine is knows as the symbol of Mother's Day, 12th August of every year. The Mother's Day in Thailand has been established according to the effect of other countries' Mother's Day and the thought of ''Confucianism'' in term of gratefulness which is quite similar to the Thai old believe.

The first Mother's Day in Thailand had been established on 10th March, 1943. However, because of the World War II, the celebration had been discontinued. After being revived so many times, finally, the Mother's Day had been changed to 12th August of every year as it is Her Majesty the Queen's birthday. Beside, jasmine had been set up as the symbol of Mother's Day since then.

ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 18


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAMทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 18/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 18/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 18/3 (พากย์ไทย)ดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 17.


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAMทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 17/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 17/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 17/3 (พากย์ไทย)วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

[Article] A famous poem for Thailand Mother's Day ...A Mother's Love...


[Article] A famous poem for Thailand Mother's Day ...A Mother's Love...
Original : http://twssg.blogspot.com/

Mother's day in Thailand is celebrated on the birthday of the Queen of Thailand, Queen Sirikit (12 Aug). It started being celebrated around the 1980s as part of the campaign by the Prime Minister of Thailand Prem Tinsulanonda to promote Thailand's Royal family.

In Thailand, 12th August is celebrated as the birthday of Her Majesty Queen Sirikit and the nation immerses in celebrations. As the Queen is also regarded as mother to all Thai people, this day is also celebrated as ‘Mother’s Day.’ It’s since 1976 that the celebrations for Queen and for mother are being held every year without cease. Thai people unanimously commemorate this day because of the queen’s benevolence towards needy and poor in the nation. The Queen has captured the hearts of Thai people through her devotion toward welfare and well- being of her people.

A popular saying is that God cannot be present everywhere and so he created mothers. The relationship between a mother and a child is very special and that is as good as truth. A mother means the world to a child, it is she who protects, nourishes, and bestows her child with love and care. It is she who sacrifices many things in life to give the best to her children.Mother's day is that special day that gives you the perfect opportunity to shower your mom with your love and affection. It gives you the opportunity to tell your mother how much she means to you and pamper her with generous gifts. However, you need not spend a fortune and buy expensive gifts for your mom. You can make her day special with beautiful quotes, poems, and loving words.

Let her know how special her love for you is, and acknowledge all the pain and sacrifice she took to raise you the way you are. Thank her for her unconditional love, for forgiving you when you did something wrong, and held you when the world around condemned you.

Thank her for being at your side when you needed her the most. Remember how she stayed awake at night to protect you when you used to fall sick. Recall all the good times you shared with your mom and tell her how you cherish every moment of your early days.

If you run out of words or do not know how to express your emotions, then here are the lyrics of a famous poem for mother's day titled "A mother's love" beautifully written by "Helen Steiner Rice". Memorize and recite it to your mom or quote your favorite line in a thank you note. Your mom will definitely cherish it and appreciate your effort.
A Mother's Love

A Mother's love is something
that no on can explain,
It is made of deep devotion
and of sacrifice and pain,

It is endless and unselfish
and enduring come what may
For nothing can destroy it
or take that love away . . .

It is patient and forgiving
when all others are forsaking,
And it never fails or falters
even though the heart is breaking . . .

It believes beyond believing
when the world around condemns,
And it glows with all the beauty
of the rarest, brightest gems . . .

It is far beyond defining,
it defies all explanation,
And it still remains a secret
like the mysteries of creation . . .

A many splendored miracle
man cannot understand
And another wondrous evidence
of God's tender guiding hand.


--------------

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

[Article] 10 in-trend ways to tell your mom and dad that you love them.[Article] 10 in-trend ways to tell your mom and dad that you love them.


1. Prostrate at their feet, hug them and tell them that I love you the most. I am so proud and happy to be born as your child.

2. Send greeting cards for them for Mother and Fathers day/ Make a call or send them special present to them if you live far from them and inconvenient to meet them.

3. If you live separate form them and have a family, you should take your children and wife to greet them and find some present, e.g. cloth, flower, consumer products for them, or take them to dine out.

4. Take them to have healthy body or feet massage or join a healthy course in upcountry where has pleasant atmosphere. Have their health check up annually.

5. Take them to make merit at temple or send them to great-merit tour such as nine temple tour, etc.

6. Take them to travel in upcountry or abroad if they are enough healthy and if they want to travel there.

7. Buy computer for them and teach them to use it for their pleasure, such as sending emails to their grandchildren or internet friends, playing game or searching for some knowledge.

8. Buy them favorite books and make them new glasses or take them to receive Lasik treatment.

9. Ask or observe their wishes what they want to do but yet to do and try to fulfill the wishes, such as they may want to learn music but they did not have chance when they were young. Take them to join the course and encourage them, etc.

10. If they are passed away, dont forget to make merit and dedicate it too them. You can launch a meal party for elders in nursery or sick monks in order to give the merit from doing good to your parents.

เพลง แทบเท้ามารดา


สิ่งที่มีอยู่ในตัวมารดา
ยากจักหาสิ่งใดมาเทียบได้
นึกถึงแม่ในคราใด
ฉันสุขใจตลอดเวลา
ดวงตาแม่เมื่อแลดูลูก
เหมือนสายใยพันผูกดวงชีวี
ดวงตาใดไม่เหมือนชนนี
ทั้งปราณีห่วงหาอาทร
มือของแม่ช่างอ่อนละมุน
ดั่งปุยนุ่นคอยกอดตระกอง
เสียงเพลงที่ แม่กล่อมร้อง
ท่วงทำนองราวทิพย์ดนตรี
ถึงแม้ไม่ตะวัน
มีเพียงแม่ฉันยิ้มอยู่เคียงข้าง
โลกนี้ก็จะใสสว่าง
ให้ฉันเห็นทางที่จะก้าวเดิน
ฝ่าเท้ามารดา
คือหนทางพาสู่สรวงสวรรค์
เมื่อกราบแทบเท้าแม่ทุกวัน
ฉันนอนหลับฝันแต่สิ่งที่ดีดูทีวีออนไลน์ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong-Yi) : พากย์ไทย - ตอนที่ 16.


สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong-Yi" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ... kimsowa ...จาก mthai.. ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAMทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 16/1 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 16/2 (พากย์ไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ / Dong Yi - ตอนที่ 16/3 (พากย์ไทย)