วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

[Article] History's Crown Prince Yeoning in 'Dong Yi' / องค์ชายยอนอิง รัชทายาทลำดับที่ 2 ในละครเรื่อง " ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์"


องค์ชายยอนอิง รัชทายาทลำดับที่ 2 ในละครเรื่อง " ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์"
Roytavan : Writer
Original : http://twssg.blogspot.com/


องค์ชายยอนอิง เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าซุกจง กับ พระสนมซุกบิน แห่งตระกูลชอย(Choi) ประสูติเมื่อค.ศ. 1699 เป็น ได้รับพระราชทานนามเมื่อครั้งประสูติว่า "กึม (금)หรือ ยีกึม" ซึ่งแปลว่า "ทองคำ หรือ แสงสว่างดั่งทองคำ" องค์ชายยอนอิง (연잉군/延礽君) ทรงเป็นองค์ชายที่ขุนนางฝ่านตะวันตกให้การสนับสนุน ทรงมีพระเชษฐาต่างพระราชมารดา คือ "องค์ชายยูน หรือ ยียูน" ซึ่งเป็นพระโอรสของพระสนมฮีบินแห่งตระกูลจาง

เมื่อปลายรัชสมัยพระเจ้าซุกจงขุนนางแตกเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายตะวันตก (노론/โนรน) สนับสนุนองค์ชายยอนอิง ขณะที่ ฝ่ายใต้ (소론/โซรน) สนับสนุนองค์ชายรัชทายาทซึ่งก็คือ องค์ชายยูน ความขัดแย้งดังกล่าวนี้รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งทำให้พระเจ้าซุกจงแต่งตั้งองค์ชายยอนอิงขึ้นเป็นองค์รัชทายาทขึ้นอีกองค์ นับเป็นครั้งแรกของราชวงศ์โชชอนที่มีองค์รัชทายาทถึง 2 พระองค์ในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของขุนนางชั้นสูงในราชสำนัก และเมื่อค.ศ. 1720 พระเจ้าซุกจงสวรรคต "องค์ชายยียูน" รัชทายาท ลำดับที่ 1 ขึ้นครองราชย์เป็น "พระเจ้าคยองจง" กษัตริย์องค์ที่ 20 แห่งราชวงศ์โชชอน

แต่ทว่าพระเจ้าคยองจงทรงมีพระพลานามัยที่ไม่สู้จะดีนัก ทรงพระประชวรตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทำให้ทรงว่าราชการไม่ได้ดังนั้นอำนาจจึงตกแก่ขุนนางฝ่ายโซนน ที่สำคัญพระเจ้าคยองจงทรงไม่มีพระโอรสไว้สืบทอดราชบัลลังก์ ขุนนางฝ่ายโนนนจึงยื่นฎีกาถวายขอให้แต่งตั้งองค์ชายยอนอิงเป็น พระอนุชาซึ่งเป็นองค์รัชทายาท ลำดับที่ 2 ขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในปี ค.ศ. 1721

เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ขุนนางฝ่าย "โซนน" กล่าวหาขุนนางฝ่าย "โนนน" ว่ากำลังพยายามจะผลักดันให้องค์ชายยอนอิงขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนพระเจ้าคยองจง จึงได้มีการออกกฏมณเฑียรบาลกวาดล้างขุนนางฝ่ายโนนนในเมื่อ ค.ศ. 1722 ซึ่งเรียกว่า "การลงทัณฑ์ปีชินอิม หรือ ชินอิมอกซา (신임옥사)" ทำให้ขุนนางฝ่ายโนนนถูกประหารชีวิตและเนรเทศ รวมถึงพระสนมโซฮุน แหงตระกูลลี ซึ่งเป็นพระสนมขององค์ชายยอนอิง (ภายหลังได้รับการสถาปนาให้เป็น พระสนมจองบิน ตระกูลลี (정빈 이씨) และเป็นมารดาของ "องค์ชายคยองอี (경의군) ภายหลังได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น องค์ชายรัชทายาทฮโยจัง) ก็ถูกสำเร็จโทษไปในคราวนี้ด้วย

องค์ชายยอนอิง รัชทายาทลำดับที่ 2 ได้สำเร็จราชการแทนพระเจ้าคยองจง จนพระเจ้าคยองจงสวรรต ในปี ค.ศ. 1724 พระองค์จึงได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็น "พระเจ้ายองโจ" กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชชอน และได้แต่งตั้ง "องค์ชายคยองอี" พระโอรสเป็นองค์ชายรัชทายาทในปีเดียวกัน
[Article] History's Crown Prince Yeoning in 'Dong Yi'
Cr. - http://en.wikipedia.org/


Prince Yeoning (연잉군 1694–1776), to become Yeongjo of Joseon, only known son of Royal Noble Consort Suk of the Haegu Choi clan. His given name was 'Yi Geum', Prince Yeoning was the second son of Sukjong by Lady Suk-bin of the Choi clan , succeeded his older brother Gyeongjong.

King Yeongjo was a deeply Confucian monarch, and is said to have had a greater knowledge of the classics than his officials. During the reign of Yeongjo and his grandson Jeongjo, Confucianization was at its height, as was economic recovery from the wars of the late sixteenth and early seventeenth centuries.

The king is also famous for having treasured Park Mun-su, who was appointed as Amhaeng-eosa (암행어사) or a secret governmental inspector. Park, who had earned great merit in putting down Yi In-ja's rebellion, went around the nation arresting corrupt local officers in the name of the king.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น